Sett inn:    
Synlighet:     Module:   
 

     

                                                                               

            

My scholarly supervisors are severe, they usually want me to bring only itemized narrations, however it is really sticky for me. Pupils targeted to address for specific support skillful websites such as custom written term paper

Om bompengeselskapet  

Styre
Selskapet sitt styre består av:
Styreleiar Hans Inge Myrvold            2016-2020
Nestleiar Øyvind Hardeland              2016-2020
Styremedlem Gunn Mari Moberg       2016-2020
Styremedlem Harry Herstad              2016-2020
Styremedlem Ingrid Koløy Eide         2016-2020

1. varamedlem Jostein Ljones
2. varamedlem Clara Hveem
3. varamedlem Jakob Bjelland

Aksjonærar
Samla aksjekapital i Fastlandssamband Halsnøy AS er kr. 190 000,- fordelt på 190 aksjer. Hordaland fylkeskommune er majoritetseigar med 100 aksjer. Kvinnherad og Stord kommunar har 50 og 10 aksjar. Dei resterande 30 aksjene er fordelte på 20 private aksjonærar.

Administrative tenester
Fastlandssamband Halsnøy AS kjøper administrative tenester frå Via Futura AS.

Postadresse: Lonavegen 1, 5460 Husnes
Telefon: 92 66 55 55
E-post: post@halsnoysambandet.no

Driftsoperatør
BT Signaal AS er driftsoperatør for selskapet. 

Besøksadresse: 
BT Signaal AS
Fjøsangervegen 68
5068  Bergen

Postadresse:
Postboks 2623 Møhlenpris
5836 Bergen

Telefon: 815 11 083 / Telefax: 850 28 262

 

 

     
 
Logg inn